PAGRINDIMAS
PAGRINDIMAS

Tarptautinis bendradarbiavimas tarp profesinio mokymo teikėjų labai dažnai yra orientuotas į studentų , mokytojų ir instruktorių mobilumą, bendrų naujų mokymo ir / ar studijų programų plėtrą  ir kitus klausimus . Visos šios bendradarbiavimo sritys yra labai svarbios kokybės gerinimui  ir pirminio profesinio mokymo patrauklumui skatinti skirtingose ​​šalyse. Tačiau potenciali šio bendradarbiavimo nauda gali likti labai ribota, jei šis bendradarbiavimas neskatins metodinių ir holistinių mainų programos srityse, sudarytose atsižvelgiant į programos partnerių  lyginamąsias stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. 

Ilgalaikių partnerysčių ir tinklų kūrimas ir plėtra pradinio profesinio mokymo įstaigose yra sutelkti į programų kūrimą įvairiose profesinėse srityse, kurios galėtų pristatyti pačias geriausias galimybes profesinio rengimo programų turiniui gerinti ir padaryti jas labiau orientuotas į tarptautinės darbo rinkos poreikius, tokiu būdu stiprinant veiksmingą ir naudingą tarptautinį studentų ir absolventų judėjimas ES ribose. Todėl EUROPARTNERSS projekto tikslas yra skatinti partnerystę tarp pirminio profesinio mokymo įstaigų iš Lietuvos, Vokietijos, Italijos ir Portugalijos, sutelkiant dėmesį į intensyvų bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant pradinio profesinio mokymo programas, tokias kaip Vadovaujantis floristas, Svetingumo paslaugų administratorius, Paramedikas ir Mados parduotuvė dizaineris.

VEIKLA
VEIKLA
VEIKLA

Pagrindiniai projekto tikslai bus pasiekti atliekant šias veiklas:

 • Analizuoti ir palyginti darbo procesus pasirinktose srityse (Floristinė, Svetingumo vadyba, Paramedikas ir Mados ir parduotuvės dizaino  programose ) partnerių šalyse , nustatant pagrindinius darbo procesų pokyčius ir jų pasekmes kompetencijų poreikiams;
 • Lyginti kompetencijų ir mokymosi rezultatus, pateiktus ir išdėstytus partnerių institucijų mokymo programose - Floristikos, Svetingumo vadybos , Paramediko ir Mados ir parduotuvės dizaino programose;

 • Sudaryti darbo procesų ir su jais susijusių kompetencijų, būdingų šalyse partnerėse katalogą (sąrašą); 
 • Sudaryti mokymo modulius, skirtus pasirinktiems darbo procesams;
 • Testuoti sudarytus mokymo sistemų modulius partnerių šalyse;
 • Pasiruošti gaires sudarytų modulių atrankos, naudojimo ir pritaikymo kriterijams rengiant pirminio profesinio mokymo programas.
PAGRINDINIAI REZULTATAI
PAGRINDINIAI REZULTATAI
PAGRINDINIAI REZULTATAI
 • Lyginamasis darbo procesų tyrimas pasirinktose srityse partnerių šalyse IO1 PDF
 • Lyginamoji kompetencijų ar mokymosi rezultatų studija, išdėstyta partnerių institucijų pateiktose mokymo programose I02 PDF
 • Darbo procesų ir su jais susijusių kompetencijų, būdingų partnerių šalyse katalogas (sąrašas) I03 PDF

 • Mokymo moduliai pasirinktiems darbo procesams I04 PDF
 • Metodinės gairės sudarytų modulių atrankos, naudojimo ir pritaikymo kriterijams rengiant pirminio profesinio mokymo programas I05 PDF
PROJEKTO NAUJIENOS IR RENGINIAI
PROJEKTO NAUJIENOS IR RENGINIAI
PROJEKTO NAUJIENOS IR RENGINIAI

1-asis projekto susitikimas Kaune: 2014m. lapkričio 10-11d.d.

2-asis projekto susitikimas Leipcige : 2015m. gegužės 07-08 d.d.

3-asis projekto susitikimas Bragoje: 2015m. spalio 08-09 d.d.

4-asis  projekto susitikimas Venecijoje: 2016 m. balandžio 07-08 d.d.

Seminaras programos rengimo ekspertams, mokytojams irinstruktoriams projekto partnerių šalyse: 2015 m. rugsėjis; 2016m. birželis

Baigiamoji projekto konferencija Kaune: 2016 m. rugpjūtis

Modulių testavimas partnerių šalyse : 2016m. sausis

SVARBIOS NUORODOS
SVARBIOS NUORODOS
SVARBIOS NUORODOS
europartnerss.eu LT | EN | DE | IT | PT