VEIKLA

Pagrindiniai projekto tikslai bus pasiekti atliekant šias veiklas:

  • Analizuoti ir palyginti darbo procesus pasirinktose srityse (Floristinė, Svetingumo vadyba, Paramedikas ir Mados ir parduotuvės dizaino  programose ) partnerių šalyse , nustatant pagrindinius darbo procesų pokyčius ir jų pasekmes kompetencijų poreikiams;
  • Lyginti kompetencijų ir mokymosi rezultatus, pateiktus ir išdėstytus partnerių institucijų mokymo programose - Floristikos, Svetingumo vadybos , Paramediko ir Mados ir parduotuvės dizaino programose;

  • Sudaryti darbo procesų ir su jais susijusių kompetencijų, būdingų šalyse partnerėse katalogą (sąrašą); 
  • Sudaryti mokymo modulius, skirtus pasirinktiems darbo procesams;
  • Testuoti sudarytus mokymo sistemų modulius partnerių šalyse;
  • Pasiruošti gaires sudarytų modulių atrankos, naudojimo ir pritaikymo kriterijams rengiant pirminio profesinio mokymo programas.
europartnerss.eu LT | EN | DE | IT | PT